Strona główna
Kontakt Kontakt | Zadzwoń do nas Zadzwoń do nas | Broszura ogólna Pobierz broszurę | Broszura techniczna Pobierz broszurę | English English
FacebookTwitterLinkedIn
   LOCALIZATION CENTER
CM POLECA

Oferta edukacyjna


Centrum Lokalizacji CM, pragnąc zwiększać kompetencje przyszłych tłumaczy, handlowców, informatyków oraz kierowników projektu podejmuje współpracę z wyższymi uczelniami prowadzącymi kierunki studiów związanych z translatoryką, ekonomią, informatyką i zarządzaniem projektami.

We współpracy z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstał autorski program przedmiotu „Metody informatyczne w tłumaczeniach technicznych”, który wszedł w skład Podyplomowego Studium Tłumaczeń Specjalistycznych i Narzędzi Komputerowych. Studia wchodziły w skład oferty edukacyjnej WWSIS w latach 2009-2011.

Od roku 2011 współpracujemy z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu. W ramach tej współpracy współorganizujemy cykl konferencji Tłumacz a komputer.
Oferta edukacyjna
Drukuj stronę >
Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w czerwcu 2012. Cykl poświęcony jest różnym zastosowaniom informatyki w lingwistyce, od zagadnień ściśle naukowych do praktycznego zastosowania narzędzi informatycznych w pracy tłumacza.

W roku 2013 objęliśmy patronatem Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Zakresie Języka Niemieckiego na tej uczelni. W ramach patronatu opracowaliśmy autorski program nauczania przedmiotu „Wykorzystanie narzędzi komputerowych w tłumaczeniu”. Zajęcia z tego przedmiotu, prowadzone przez pracowników CM, odbywają się na pierwszym roku studiów podyplomowych.

Firma CM opracowała także programy praktyk dla studentów różnych kierunków studiów z następujących dziedzin:

arrow Tłumaczenia techniczne,
arrow Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi,
arrow Zastosowanie informatyki w usługach tłumaczeniowych,
arrow Sprzedaż i marketing usług tłumaczeniowych.

Praktyki te dają możliwość nauki zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni w rzeczywistym środowisku biznesowym i cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem młodych ludzi.

Kolejnym projektem edukacyjnym było uruchomienie w 2011 roku programu stypendialnego „Świat dla Młodych”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma on na celu nagradzanie stypendiami uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie języków obcych, a także wykazujących się aktywnością w szkole i poza szkołą. Kolejne edycje programu „Świat dla Młodych” realizowane są co roku.