Strona główna
Kontakt Kontakt | Zadzwoń do nas Zadzwoń do nas | Broszura ogólna Pobierz broszurę | Broszura techniczna Pobierz broszurę | English English
FacebookTwitterLinkedIn
   LOCALIZATION CENTER
USŁUGI

Tłumaczenia wniosków patentowych


Tłumaczenie wniosków patentowych, głównie z dziedziny biotechnologii, genetyki, medycyny oraz inżynierii, są jedną ze specjalności Centrum Lokalizacji CM. Tłumaczymy kilkaset wniosków patentowych rocznie dla różnych klientów. Specyfika tłumaczenia tego rodzaju tekstów polega na tym, że są one niezwykle skomplikowane terminologicznie. Poza terminologią naukową, wnioski patentowe wymagają stosowanie specyficznego języka, którego poprawne użycie jest warunkiem przyjęcia wniosku przez Urząd Patentowy.

Tłumaczenie wniosków patentowych wymaga bardzo dokładnego przygotowania projektu przed przystąpieniem do jego realizacji. Jeśli klient nie dostarcza tekstu w formacie źródłowym, a najczęściej tak właśnie jest, pierwszym etapem jest przetworzenie zeskanowanego tekstu do formatu edytowalnego. Wykonuje się to za pomocą technologii OCR (Optical Character Recognition). Ponieważ wnioski patentowe z dziedziny biotechnologii, genetyki czy medycyny bardzo często zawierają wyrazy nierozpoznawalne przez oprogramowanie OCR, takie jak nazwy związków chemicznych czy sekwencje DNA, tekst rozpoznany przez program wymaga bardzo dokładnego sprawdzenia przez eksperta.

Ze względu na specyfikę terminologii konieczne jest przygotowanie specjalistycznego glosariusza. Za pomocą autorskiego narzędzia KeyStone™ wykonujemy najpierw ekstrakcję terminologii z plików źródłowych. Program wyszukuje najczęściej występujące wyrazy i zwroty, tworząc jednojęzyczną listę terminów.
Tłumaczenia wniosków patentowych
Drukuj stronę >

Wyrażenia z tej listy są sprawdzane przez naszych konsultantów, którzy dobierają ich odpowiedniki w języku docelowym na podstawie swojej wiedzy oraz fachowej literatury. W ten sposób powstaje glosariusz, który może być jeszcze konsultowany z klientem, a następnie jest stosowany podczas całego tłumaczenia w celu zachowania wysokiej jakości oraz spójności tekstu.

Samo tłumaczenie wniosków patentowych również wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego wykonujący je tłumacze przechodzą najpierw przez proces rekrutacji sprawdzający ich przygotowanie nie tylko z zakresu znajomości języka, ale także dziedziny nauki, której dotyczy tekst. Ponadto nasi eksperci są do dyspozycji przez cały czas trwania projektu tłumaczeniowego i na bieżąco odpowiadają na pytania czy wątpliwości dotyczące terminologii oraz zrozumienia opisywanych procesów.

Po zakończeniu tłumaczenia tekst poddawany jest 3-stopniowej kontroli jakości. Pierwszy stopień to automatyczna kontrola jakości, mająca na celu wykrycie przypadkowych błędów edytorskich oraz terminologicznych. Następnie tekst jest czytany przez profesjonalnego edytora, który wychwytuje błędy językowe. Końcowym etapem jest kontrola ekspercka, dzięki której usuwane są ewentualne błędy merytoryczne, specyficzne dla danej dziedziny nauki.

Dziedziny, w których posiadamy największe doświadczenie to:

arrowBiotechnologia,
arrowChemia,
arrowFarmacja,
arrowGenetyka,
arrowMedycyna,
arrowRozwiązania dla przemysłu.