Strona główna
Kontakt Kontakt | Zadzwoń do nas Zadzwoń do nas | Broszura ogólna Pobierz broszurę | Broszura techniczna Pobierz broszurę | English English
FacebookTwitterLinkedIn
   LOCALIZATION CENTER
Karta Różnorodności
Powrót >
Centrum Lokalizacji CM Sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Dnia 20 kwietnia 2012 roku firma Centrum Lokalizacji CM przyłączyła się do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Zgodnie z jej treścią firma „zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji.”

Zarządzanie różnorodnością oznacza równe traktowanie wszystkich pracowników w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów, jak rekrutacja, dostęp do szkoleń i awansów, wynagrodzenie, godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrona przed mobbingiem oraz ochrona przed nieuzasadnionym zwolnieniem bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające potencjalnie na zachowania dyskryminacyjne.

Przystępując do Karty Różnorodności firma CM dołączyła do szybko rosnącej grupy przedsiębiorstw, którym, poza działalnością biznesową, bliskie są kwestie społeczne i dobra atmosfera w pracy.

Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.