TEXT™

Terminologia pełni kluczową rolę dla jakości tłumaczeń technicznych. Firmy zarządzające terminologią w profesjonalny sposób i dołączające glosariusze do tłumaczonych tekstów należą do rzadkości. Jednak poprawne tłumaczenie często wymaga skonsultowania z klientem podstawowej terminologii, aby uniknąć konieczności czasochłonnych poprawek po zakończeniu pracy nad projektem. 

Ponieważ przeglądanie tekstów w celu wyszukania terminologii jest bardzo uciążliwe, a dostępne programy do ekstrakcji terminologii są dalekie od doskonałości, firma Centrum Lokalizacji CM opracowała narzędzie, które bardzo ułatwia tę pracę. 

Program TEXT™ (Terminology EXtraction Tool) jest rozwiązaniem dostępnym online, a więc można z niego korzystać w dowolnym miejscu, posiadając jedynie przeglądarkę internetową. Terminologię można wyodrębniać zarówno w trybie jednojęzycznym - tworzona jest tylko lista terminów w języku źródłowym - jak i dwujęzycznym - tworzony jest glosariusz, zawierający terminy w języku źródłowym z odpowiednikami w języku docelowym. Akceptowane są wszystkie formaty plików dwujęzycznych oparte na standardzie XLIFF i TMX, także TTX i SDLXLIFF oraz jedno- i dwujęzyczne pliki DOCX. Można także analizować jednojęzyczne dokumenty tekstowe (TXT) oraz strony internetowe (HTML). Gotowa lista terminologii lub glosariusz zapisywana jest w formacie CSV, a program daje możliwość jej edycji przed ostatecznym zapisem. Lista tzw. "stop words", czyli wyrazów niebranych pod uwagę jako terminy, jest edytowalna i powiązana z konkretnym użytkownikiem. Program obsługuje obecnie języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i polski.

TEXT™ jest pierwszym narzędziem na rynku, który poprawnie rozpoznaje morfologię języka polskiego. 

Dla wszystkich chętnych udostępniliśmy wersję demonstracyjną programu TEXT™

Jest ona w pełni funkcjonalna, z następującymi ograniczeniami: 

  • Jednocześnie można załadować tylko jeden plik,
  • Nie ma możliwości edycji "stop words".

Zapraszamy do testowania narzędzia TEXT™. Wszelkie uwagi i propozycje udoskonalenia programu prosimy kierować na adres support@cmlocalization.eu.
 


Patrz także

KeyStone™

KeyStone™

Autorskie rozwiązanie KeyStone™, stworzone i rozwijane w firmie Centrum lokalizacji CM, jest pierwszym na rynku narzędziem zapewniającym wspomaganie komputerowe jednego z najbardziej uciążliwych elementów procesu tłumaczenia - korekty tekstu. Wraz z internetowym narzędziem TEXT™ tworzy ono nasz autorski system obsługi terminologii.

Czytaj więcej

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Centrum Lokalizacji CM stawia przede wszystkim na wysoką jakość świadczonych usług. Aby to osiągnąć, niezbędne jest ciągłe rozwijanie, udoskonalanie i tworzenie nowych narzędzi informatycznych wspomagających procesy wchodzące w skład tłumaczenia. Centrum Lokalizacji CM dokłada starań, aby żaden problem mający wpływ na jakość tłumaczenia nie pozostał nierozwiązany. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach są dokładnie opisywane i umieszczane w specjalnie zaprojektowanej do tego celu Bazie Wiedzy.

Czytaj więcej