TEXT™

Terminologia pełni kluczową rolę dla jakości tłumaczeń technicznych. Firmy zarządzające terminologią w profesjonalny sposób i dołączające glosariusze do tłumaczonych tekstów należą do rzadkości. Jednak poprawne tłumaczenie często wymaga skonsultowania z klientem podstawowej terminologii, aby uniknąć konieczności czasochłonnych poprawek po zakończeniu pracy nad projektem. 

Ponieważ przeglądanie tekstów w celu wyszukania terminologii jest bardzo uciążliwe, a dostępne programy do ekstrakcji terminologii są dalekie od doskonałości, firma Centrum Lokalizacji CM opracowała narzędzie, które bardzo ułatwia tę pracę. 

Program TEXT™ (Terminology EXtraction Tool) jest rozwiązaniem dostępnym online, a więc można z niego korzystać w dowolnym miejscu, posiadając jedynie przeglądarkę internetową. Terminologię można wyodrębniać zarówno w trybie jednojęzycznym - tworzona jest tylko lista terminów w języku źródłowym - jak i dwujęzycznym - tworzony jest glosariusz, zawierający terminy w języku źródłowym z odpowiednikami w języku docelowym. Akceptowane są wszystkie formaty plików dwujęzycznych oparte na standardzie XLIFF i TMX, także TTX i SDLXLIFF oraz jedno- i dwujęzyczne pliki DOCX. Można także analizować jednojęzyczne dokumenty tekstowe (TXT) oraz strony internetowe (HTML). Gotowa lista terminologii lub glosariusz zapisywana jest w formacie CSV, a program daje możliwość jej edycji przed ostatecznym zapisem. Lista tzw. "stop words", czyli wyrazów niebranych pod uwagę jako terminy, jest edytowalna i powiązana z konkretnym użytkownikiem. Program obsługuje obecnie języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i polski.

TEXT™ jest pierwszym narzędziem na rynku, który poprawnie rozpoznaje morfologię języka polskiego. 

Dla wszystkich chętnych udostępniliśmy wersję demonstracyjną programu TEXT™

Jest ona w pełni funkcjonalna, z następującymi ograniczeniami: 

  • Jednocześnie można załadować tylko jeden plik,
  • Nie ma możliwości edycji "stop words".

Zapraszamy do testowania narzędzia TEXT™. Wszelkie uwagi i propozycje udoskonalenia programu prosimy kierować na adres support@cmlocalization.eu.
 


Patrz także