DTP

Pojęcie DTP (Desktop Publishing) tradycyjnie oznacza elektroniczne przygotowanie tekstu do druku, albo inaczej skład komputerowy.
W dobie powszechnego dostępu do Internetu dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, a coraz częściej nawet powieści nie są zazwyczaj drukowane na papierze. Coraz powszechniejszą formą publikacji staje się plik PDF (Portable Document Format).
Z tego względu format ten staje się dla firm zajmujących się lokalizacją standardowym formatem wyjściowym, a coraz częściej również wejściowym. Klienci posiadający dokumentację w formacie PDF chcą otrzymać ją po przetłumaczeniu również w tym samym formacie. 

Wykonanie takiej usługi wiąże się nie tylko z przetłumaczeniem tekstu, ale również z DTP, czyli w tym wypadku nie tyle z przygotowaniem do druku, ale zapisem do pliku PDF.

Kompleksowa lokalizacja dokumentacji w tym formacie jest więc usługą złożoną, gdyż składa się z przetworzenia formatu PDF do formatu edytowalnego, przetłumaczenia, korekty formatu - ponieważ tłumaczenie zazwyczaj różni się długością od oryginału, co ma wpływ na układ stron, położenie rysunków itp. - a następnie zapisu do docelowego pliku PDF.

Klient otrzymuje na koniec plik PDF nie różniący się od oryginału niczym, poza językiem. Usługa DTP jest więc nieodłączną częścią niemal każdego procesu lokalizacji, jeśli formatem docelowym jest plik PDF.


Patrz także