DTP

Pojęcie DTP (Desktop Publishing) tradycyjnie oznacza elektroniczne przygotowanie tekstu do druku, albo inaczej skład komputerowy.
W dobie powszechnego dostępu do Internetu dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, a coraz częściej nawet powieści nie są zazwyczaj drukowane na papierze. Coraz powszechniejszą formą publikacji staje się plik PDF (Portable Document Format).
Z tego względu format ten staje się dla firm zajmujących się lokalizacją standardowym formatem wyjściowym, a coraz częściej również wejściowym. Klienci posiadający dokumentację w formacie PDF chcą otrzymać ją po przetłumaczeniu również w tym samym formacie. 

Wykonanie takiej usługi wiąże się nie tylko z przetłumaczeniem tekstu, ale również z DTP, czyli w tym wypadku nie tyle z przygotowaniem do druku, ale zapisem do pliku PDF.

Kompleksowa lokalizacja dokumentacji w tym formacie jest więc usługą złożoną, gdyż składa się z przetworzenia formatu PDF do formatu edytowalnego, przetłumaczenia, korekty formatu - ponieważ tłumaczenie zazwyczaj różni się długością od oryginału, co ma wpływ na układ stron, położenie rysunków itp. - a następnie zapisu do docelowego pliku PDF.

Klient otrzymuje na koniec plik PDF nie różniący się od oryginału niczym, poza językiem. Usługa DTP jest więc nieodłączną częścią niemal każdego procesu lokalizacji, jeśli formatem docelowym jest plik PDF.


Patrz także

Narzędzia autorskie

Narzędzia autorskie

Centrum Lokalizacji CM działa na pograniczu lingwistyki oraz informatyki. W naszej pracy wykorzystujemy wiele programów wspomagających tłumaczenie i kontrolę jakości. Poza rozwiązaniami komercyjnymi korzystamy też z narzędzi autorskich, opisanych poniżej.

Czytaj więcej

Obsługa terminologii

Obsługa terminologii

Bazy terminologii stają się coraz istotniejszym elementem procesu lokalizacji. Stosowanie spójnej terminologii nie tylko ułatwia zrozumienie tekstu, ale często terminologia staje się wyróżnikiem firmy zlecającej lokalizację, stanowi element jej wizerunku.

Czytaj więcej

Tłumaczenia maszynowe

Tłumaczenia maszynowe

Centrum Lokalizacji CM oferuje tłumaczenia wspomagane tłumaczeniem maszynowym wyłącznie w dziedzinach, w których jest w stanie zapewnić wysoką jakość. Liczba tych dziedzin stale rośnie. Wspomaganie tłumaczeniami maszynowymi pozwala na obniżenie ceny dla klienta nawet o 50% i znacznie skrócić czas wykonania. Dzięki naszemu unikatowemu systemowi pracy, jakość tekstu pozostaje wysoka, a klient uzyskuje znaczące korzyści.

Czytaj więcej

Programy CAT

Programy CAT

Centrum Lokalizacji CM jest firmą oferującą usługi lokalizacyjne. Ponieważ ten rodzaj usług wymaga pracy zespołowej, obsługi terminologii i podejścia projektowego, niezbędne jest korzystanie z narzędzi CAT (Computer Aided Translation). Tłumaczenia wykonywane w firmie CM są wykonywane wyłącznie za pomocą oprogramowania CAT.

Czytaj więcej

Kontrola jakości

Kontrola jakości

Zapewnienie jakości w procesie tłumaczenia nie jest zadaniem łatwym. Tłumaczenie wysokiej jakości to nie tylko tekst poprawny pod względem językowym, ale przede wszystkim zgodny z wymaganiami klienta, a więc spójny, zawierający poprawną terminologię i posiadający odpowiedni format. Potwierdzeniem skuteczności procedur weryfikacji stosowanych w Centrum Lokalizacji CM jest uzyskanie certyfikatu jakości ISO 17100.

Czytaj więcej