Norma ISO 17100

Przynależność naszej firmy do nielicznej grupy agencji tłumaczeń posiadających ten certyfikat stawia CM na pozycji lidera jakości w branży usług lokalizacyjnych.

Norma ISO 17100 odnosi się wyłącznie do usług tłumaczeniowych. Zawiera ona definicję usługi oraz zbiór procedur i wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych, zarządzania projektami, dokumentami i kadrą.

Polska wersja Normy Europejskiej ISO 17100 została opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Biur Tłumaczeń (PSBT) i opublikowana w listopadzie 2015 r. Audyty certyfikacyjne i recertyfikacyjne przeprowadzane są co roku przez niezależną jednostkę certyfikacyjną akredytowaną przez PSBT.


Patrz także