Fundacja Świat dla Młodych

Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich powstała w marcu 2017 roku.

Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz młodzieży uzdolnionej językowo poprzez coroczne przyznawanie stypendiów „Świat dla Młodych” uczniom z Dolnego Śląska. Stypendia przyznawane są przez niezależną Kapitułę na podstawie analizy indywidualnych osiągnięć uczniów, takich jak wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach oraz aktywność na rzecz szkoły, innych osób czy środowiska.

Wszystkich uczniów dolnośląskich szkół średnich serdecznie zapraszamy do skorzystania z szansy otrzymania stypendium „Świat dla Młodych”. Rekrutacja odbywa się w październiku i listopadzie każdego roku. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać i zapoznać się ze szczegółowym regulaminem programu oraz wypełnić i wysłać wniosek o przyznanie stypendium „Świat dla Młodych” na adres Fundacji podany we wniosku.

Chcielibyśmy w ten sposób pomóc w wyszukiwaniu i wspieraniu młodych talentów, mogących w przyszłości przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i nauki w Polsce.

Poza działalnością stypendialną Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich wspiera młodzież z rodzin w trudnej sytuacji społecznej poprzez pomoc w organizacji wypoczynku oraz wydarzeń kulturalnych.


Patrz także