Zarządzanie projektem

Czy zarządzanie projektami jest odrębną i uniwersalną dziedziną wiedzy, czy tylko specjalizacją w obrębie innych dziedzin? To pytanie od lat rodzi burzliwe dyskusje, a sprowadza się do tego, czy wykwalifikowany kierownik projektu poradzi sobie w dowolnej branży, nawet bez jej znajomości, czy też odwrotnie, wykwalifikowany specjalista z danej branży będzie mógł zarządzać projektem bez wykształcenia z zakresu zarządzania. 

W Centrum Lokalizacji CM uważamy, że prawda leży pośrodku. W branży usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych do zarządzania projektami niezbędna jest dobra znajomość warsztatu tłumacza, jednak wiele czynności można wykonywać znając ogólne zasady zarządzania projektami. Dlatego wśród pracujących u nas kierowników projektu posiadamy zarówno osoby zatrudnione wcześniej jako tłumacze, jak i takie, które branżę tłumaczeniową poznały dopiero w naszej firmie. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu właśnie „hybrydowemu” podejściu jesteśmy w stanie przekazać adeptom sztuki zarządzania projektami wiedzę, którą da się wykorzystać nie tylko w naszej branży, ale także w dowolnej innej. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat praktyk organizowanych w CM, prosimy o zapoznanie się z programem, a także o kontakt telefoniczny z biurem lub mailowy na adres hr@cmlocalization.eu.


Patrz także